ПЪТЯТ НА ЗАХАРТА

Всичко започва на полето с прибирането на реколтата от захарно цвекло през есента и продължава в захарните фабрики на АГРАНА в Тулн или Леополдсдорф, където суровината се превръща във висококачествена захар. Оттам тя предприема ново пътуване - към крайния потребител или към преработващата промишленост.

Виж най-интересните факти от биографията на Захира

  • Семената на захарното цвекло се засаждат от средата на март до средата на април.
  • Събирането на реколтата от захарно цвекло започва от средата на септември и приключва в средата на декември.
  • От един хектар засята площ се раждат около 80 000 растения, от които могат да се добият средно 13 тона захар.
  • В австрийските заводи се преработват около 12 000 тона захарно цвекло на ден. Това съответства на 240 железопътни вагона от по 50 тона.
  • За „Кампания захарно цвекло“ са необходими около 800 души.
  • За производството на 1 тон захар се изразходват 1.100 киловатчаса енергия.

От захарното цвекло до Виенска захар

Семената са засети, дали са богата реколта. Какво се случва после? Цвеклото се доставя в захарните фабрики на АГРАНА за преработка (виж картина). След като се отстрани пръстта и се нареже, захарта се извлича от изрезките. Полученият сок се сгъстява и кристализира, като кристалите се отделят от сиропа с центрофуги. Готовата захар се опакова фабрично, за да се озове на рафта в магазина, а след това – и в твоята захарница, за да се превърне в неизменна част от сладките мигове в живота ти.

Най-малката захарна фабрика

Чудиш ли се колко голяма е най-малката захарна фабрика в света? Само няколко сантиметра – точно толкова, колкото е голямо едно захарно цвекло. В следващите редове ще научиш повече за устройството му.

Захарното цвекло е двугодишно растение от семейство Покритосеменни, като негови близки братовчеди са червеното цвекло и спанакът. Състои се от листа (те остават при прибиране на реколтата на полето), глава (това е основата на листата и се отстранява при прибиране на реколтата) и корен (от него се извлича захарта). През първата година от фазата на растежа се образува тялото на корена, така нареченото „цвекло“. След първия вегетационен период се достига до максимума на натрупване на захар. В сравнение със захарната тръстика, захарното цвекло е с 16 – 20 % по-богато на захар, като водното съдържание е около 75 %.

Листа от захарно цвекло

С помощта на слънчевата енергия и хлорофила в листата, захарното растение превръща въглеродния диоксид от въздуха, водата и минералите в почвата в захар. Този процес се нарича фотосинтеза. Листата на захарно цвекло се оставят на полето при прибиране на реколтата.

Глава на захарното цвекло

Главата на растението не съдържа захар, следователно трябва да бъде отстранена по време на прибиране на реколтата.

Корен на захарното цвекло

Произведената по време на фотосинтеза захар се съхранява в корена на захарното цвекло. В по-леките части концентрацията на захар е особено висока.

Цвекло ще посееш, сладки успехи ще пожънеш

В Европа захарно цвекло се отглежда отдавна, като през изминалите години се развива като високоспециализиран клон на промишлеността. АГРАНА има добри партньорски отношения с производителите, което регулира отглеждането и съответно приемането на договорените количества захарно цвекло.

Захарното цвекло се сее през пролетта, когато температурата се повишава, а дните стават по-дълги. Близо 100 000 семена се засаждат през 20 см в редици на разстояние 40–50 см една от друга.

Така се прави

За да разбереш как точно се прави захарта, най-добре е да надникнеш в “кухнята”.

Добиването на захар от захарно цвекло преминава през различни етапи по метод, който се прилага в повечето европейски страни. Цел на метода е да се получи микробиологично стабилен продукт (кристална захар или траен сироп), който може да се складира готов за експедиция в продължение на цялата година или за вторична обработка.

Прибиране на реколтата и складиране

След прибиране на реколтата, захарното цвекло се събира на площадки (външно складиране) или се доставя директно в заводите. При приемане във фабриката, цвеклото се претегля и се разтоварва от подвижни платформи. След това се натрупва върху въртящи се и пригодени за настройване във височина транспортни ленти. Там то изчаква да бъде преработено. Ако не се съхранява правилно, съдържанието на захар намалява. Оптималната складова температура е между -3 и 5°С.

След първото измиване и междинното складиране, цвеклото се отвежда за обработка.

1. Получаване на изрезки

Машини за рязане раздробяват цвеклото на лентообразни „изрезки“, които съдържат между 16 и 20 % захар.

2. Получаване на сок

Захарта се извлича от изрезките след процес, известен като екстракция: с помощта на топла вода (около 70°С) и обратен поток – изрезките се движат срещу водата. Получава се суров сок. Той съдържа около 98% от съдържащата се в цвеклото захар, както и органични и неорганични вещества (така наречените незахарни вещества).

3. Пречистване на сока

Незахарните вещества в суровия сок се свързват с естествените вещества вар и въглероден диоксид.

4. Филтрация

Незахарните вещества, свързани в неразтворими форми и варта се филтрират в специални инсталации. Филтратът е рядък сок, а остатъкът от филтрирането – карбонатна вар, която служи за обогатяване на почвата и се връща обратно на полето.

5. Сгъстяване на сока

Редкият сок се сгъстява в многостепенен изпарител. За целта е необходимо голямо количество енергия, което обаче фабриката си осигурява сама. Натрупаната пара под високо налягане в турбинния генератор служи за производството на собствена електроенергия. Турбинната пара се използва за загряване на изпарителната станция.

6. Кристализация

Полученият сок  се сгъстява допълнително в апарати за варене под вакуум.  Кристализацията се предизвиква от подаването (“инжектирането“) на фино смляна захар. При следващо сгъстяване кристалите нарастват до желания размер.

7. Центрофугиране

Захарните кристали се отделят от сиропа чрез центрофугиране. Остатъкът от сиропа се подлага на нови две степени на кристализиране.

8. Захар

Чистата кристална захар е бяла, тъй като дневната светлина се отразява в кристалите. Бялата захар съдържа мин. 99,7% захар. Останалите 0,3% всъщност са влага.

9. Изсушаване на захарта

Бялата захар се изсушава чрез въздушен поток, охлажда се и се складира. Следва опаковане и готово.

Внимавай какво оставяш след себе си

Почти 100% от всички използвани суровини се рециклират!

Меласа

Отделеният сироп при последната степен на кристализиране се нарича меласа. Меласата съдържа неизкристализирала захар и разтворими незахарни вещества, което я прави висококачествена суровина за фуражната промишленост и за производството на алкохол.

Изрезки

Излизащите в резултат на екстракцията изрезки се изсушават след механично пресоване и добавяне на меласа, след което се палетизират и се продават като фураж.

Как се прави захар от тръстика

Захарната тръстика се изтегля от резници захарна тръстика – така наречените „Setts“, които за готови за прибиране на реколтата след единадесет до осемнадесет месеца. Всеки резник може да достига до седем реколти, преди растението да трябва да бъде подменено. Прибирането на реколтата става механизирано или ръчно. Сухите листа, наречени „отпадък“ най-често преди това се изгарят, за да се облекчи следващата обработка.

След прибиране на реколтата нарязаните тръстики трябва да бъдат обработени колкото е възможно по-бързо, за да се получи захарта и да се избегне разграждане на захарта от микроорганизми. Поради това фабриките са намират в близост до обработваемите райони. Захарната тръстика се почиства и смила и след  това са промива с гореща вода, за да се екстрахира сока. Сокът се филтрира, концентрира се чрез изпарение с подналягане и след това кристализира. След това се отделя от останалия сироп – майка чрез центрофугиране.

В този момент захарта е от части пречистена и е в кристална микробиологично стабилна форма. Може да се третира като масов продукт, да се складира и да се транспортира в цял свят за рафиниране. Най-важните степени на рафиниране на сурова захар от тръстика са:

  • Втвърдяване и разтваряне
  • Карбонизиране и филтрация
  • Обезцветяване
  • Изпаряване и кристализиране

Захар за пример

Наред с производството на захар от захарно цвекло, АГРАНА рафинира в своите фабрики в Румъния и Унгария сурова захар от захарна тръстика, доставена от слабо развити страни, а в Босна и Херцеговина става дума за чиста рафинерия, като суровината идва основно от Бразилия. От юли 2014 г. АГРАНА  е член на Бонсукро. Бонсукро е организация с идеална цел, която има за цел да подобри социалните и екологични критерии при производството на захар от захарна тръстика. Това членство позволява на АГРАНА да е сертифициран производител на рафинирана захар.

За да може да предлага на своите клиенти така наречения Бонсукро “Chain-of-custody” сертификат, а те да ползват логото на Бонсукро за своите продукти, всички рафинерии на АГРАНА са одитирани успешно в рамките на Бонсукро – груповото сертифициране.